Tenestene våre finn du ved å trykka på lenkene til høgre, eller nedst på sida om du er på mobil.

Kontakt oss / tilsette

Naudnummer brann: 110
Vakttelefon brann: 975 52 059

Brannsjef Jan Ove Anthun, tlf. 53 49 68 45 / 975 52 053

E-post: jan.ove.anthun@stord.kommune.no

Opningstid: måndag - fredag 7 - 15

Adresse: Vabakkjen 2
Postboks 314
5402 Stord

NamnTittelTelefonE-post
Jan Ove AnthunBrannsjef53 49 68 45 / 975 52 053jan.ove.anthun@stord.kommune.no
Frode LillerudVarabrannsjef og beredskapsleiar975 52 052frode.lillerud@stord.kommune.no
Cato KlubbenBranninspektør 53 49 68 47 / 975 52 056cato.r.klubben@stord.kommune.no
Ragnhild VadLeiar førebyggjande avdeling53 49 68 42 / 481 58 582ragnhild.vad@stord.kommune.no
Hildegunn GramFeiar / brannførebyggjar959 63 099hildegunn.gram@stord.kommune.no
Christopher KalveFeiar / brannførebyggjar christopher.kalve@stord.kommune.no
Børge Helland NesbøFeiar / brannførebyggjar  
Tilsette

 

Førebyggande avdeling (Feiarvesenet ligg under denne avdelinga)

Brannførebyggande avdeling sitt hovudmål er å få ned antall brannar, og minske konsekvensane dersom det blir brann.

Feiarvesenet er ein del av førebyggande avdeling. Feiarvesenet skal syta for at alle røykkanalar og fyringsanlegg blir feia eller ført tilsyn med. Dette skal skje etter behov men minst ein gong kvar fjerde år.

Førebyggjande tiltak kan vera alt frå befaring og tiltak mot risikoobjekt til informasjon retta mot innbyggjarane i kommunen.

Kurs og kampanjar

I løpet av året arrangerer avdelinga ei rekkje informasjonstiltak og brannvernkampanjar, samt Open brannstasjon éin dag i året. Førebyggjande avdeling held også kurs og seminar for organisasjonar, bedrifter, institusjonar, skular, barnehagar, velforeiningar og andre.

Informasjonsfaldar

Her kan du lesa meir om feiing og tilsyn

 

Beredskapsavdeling