Felles for alle som mottek habiliteringstilbod er at dei treng planlagde, sammensette og samordna tenester for å nå sine eigne mål .

Habilitering kjem frå det latinske ”habilis” som tyder komfortabel, passande eller dugeleg og ”habere” som tyder å ha eller få. Av dette kan habilitering forståast som å setja ein person i stand til å føla seg komfortabel, tilpassa eller dugeleg.

Avdelingane finn du til høgre (eller under, på mobil).

 

Kontakt oss

Einingsleiar Esther Aasen Bjelland

Tlf. 53 49 68 82 (kontor)

tlf. 975 52 097 (mobil)

Send e-post til Esther Aasen Bjelland

Sakshandsamar

Laila Dreyer Skjelnes

Tlf. 53 49 69 81

Send e-post til Skjelnes

Besøksadresse

Lønningsåsen 1
5417 Stord