Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Habilitering

Eininga organiserer tenester til personar med utviklingshemming i Stord kommune.

Felles for alle som mottek habiliteringstilbod er at dei treng planlagde, sammensette og samordna tenester for å nå sine eigne mål .

Habilitering kjem frå det latinske ”habilis” som tyder komfortabel, passande eller dugeleg og ”habere” som tyder å ha eller få. Av dette kan habilitering forståast som å setja ein person i stand til å føla seg komfortabel, tilpassa eller dugeleg.

Kontakt

Einingsleiar Esther Aasen Bjelland

Tlf. 53 49 68 82 / 975 52 097
E-post: esther.aasen.bjelland@stord.kommune.no 

Laila Dreyer Skjelnes

Tlf. 53 49 69 81
E-post: laila.skjelnes@stord.kommune.no 

Besøksadresse

Lønningsåsen 1
5417 Stord