Felles for alle som mottek habiliteringstilbod er at dei treng planlagte, sammensette og samordna tenester for å nå sine eigne mål .

Habilitering kjem frå det latinske ”habilis” som tyder komfortabel, passande eller dugeleg og ”habere” som tyder å ha eller få. Av dette kan habilitering forståast som å setja ein person i stand til å føla seg komfortabel, tilpassa eller dugeleg.

Avdelingane finn du til høgre (eller under, på mobil).