Garden ligg i Kårevik, heilt sør på Stord, fem kilometer frå Leirvik sentrum.

​Kven kan søke om dagtilbod ved Sæbø gard?

Søkjarar må vera ferdige med vidaregåande skule. Søknad skal sendast til Tildelingskontoret. Søknad om helse- og omsorgstenester finn du lenger nede på sida.

Dei viktigaste oppgåvene våre:

  • vedproduksjon
  • blomeproduksjon
  • gardsdrift (stell og vedlikehald av gardstunet, beiteområdet og gjerda)
  • dyrestell. Me har for tida sauer og ender.

​Målsetjinga for Sæbø gard

Det skal leggjast vinn på trivsel, meistring, sosial trening og sjølvstendiggjering gjennom det daglege arbeidet på garden. Arbeidstakarane skal få høve til å dyktiggjera og utvikla seg.
Sæbø gard skal vera ein ressurs også for nærmiljøet. Garden ligg i eit fantastisk naturområde, som andre kan nyta godt av.

Ved for sal

Me sel ved i 40-literssekkar.

  • Gran: 60 kr/sekk
  • Blandingsved (gran/furu): 70 kr/sekk
  • Lauvved: 90 kr/sekk

Transport til døra di: 250 kroner. Du kan eventuelt hente veden sjølv etter avtale.
Ring oss, eller send gjerne ein e-post, sjå informasjon til høgre. Sender du e-post, oppgje namn, adresse (inkludert postnummer og poststad), telefonnummer, type ved og kor mange sekkar. Me leverer fortløpande, og prøver å få effektuert bestillingane i løpet av ei veke eller to.

Kontakt oss

OBS! stengt i juli

Avdelingsleiar:
Signe Kvammen

Mobil:  975 52 220
Send e-post til kvammen

Kontor: 53 49 67 97 
Hovudhuset: 53 49 66 08
Storahuset:
- Basen: 469 58 135
- Kantina: 469 54 036

Finne fram:
Sæbøvegen 51, 5412 STORD
(Forbi Skrivargarden, ned mot sjøen, vidare gjennom alléen)
Kart

 

Følg Sæbø gard på facebook