Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helse og rus

Eininga organiserer tenester til personar med psykiske og/eller rus vanskar i Stord kommune. 

Tilbod

  • Dagsenter
  • Oppfølging i bustad
  • Støttesamtalar
  • Lågterskel helsestasjon
  • Legemiddelassistert rehabilitering
  • Personar med behov for langvarig og koordinerte tenester får tilbod om individuell plan og koordinator
  • Kurs i meistring av depresjon (KID)

Har du spørsmål kring tildeling av tenester, eller treng hjelp med søknadsskjema, ta kontakt med tildelingskontoret, tlf. sentralbord 53 49 66 00.

Einingsleiar Madelaine Agdestein Børtveit

Tlf. 415 59 644 
E-post: Madelaine.Agdestein.Bortveit@stord.kommune.no 

Adresse: Lønningsåsen 9A, 5417 Stord