Tilbod

  • Dagsenter
  • Oppfølging i bustad
  • Støttesamtalar
  • Lågterskel helsestasjon
  • Legemiddelassistert rehabilitering
  • Personar med behov for langvarig og koordinerte tenester får tilbod om individuell plan og koordinator
  • Kurs i meistring av depresjon (KID)
     

Søknad om kommunal bustad

Les om tenestene våre til høgre, eller nedst på sida om du er på mobil.

Har du spørsmål kring tildeling av tenester, eller treng hjelp med søknadsskjema, ta kontakt med tildelingskontoret, tlf. sentralbord 53 49 66 00.

 

Kontakt oss

Einingsleiar Diana Marie Helland Bergeland

Tlf. 53 49 66 61

Send e-post til Bergeland

Adresse

Lønningsåsen 9A
5417 Stord