OBS! Ny rutine for avtale ved besøk. Me ynskjer å gi den beste kvaliteten på tenestene våre. Ved å innføra avtale for besøk får tilsette betre tid til å gje brukarane våre gode tenester ved at ein unngår stadige avbrot i arbeidsdagen. Me handterer personsensitive opplysningar i våre lokale og tiltaket førebyggjer også brot på personvern.

Er du ny brukar må du søkja om tenester. Søknadsskjema til dagrehabilitering og heimerehabilitering, og søknad om helse- og omsorgstenester finn du lenger ned på sida. Det er Tildelingskontoret som handsamar søknadane.

Følg eining for aktivitet og re/habilitering på Facebook

Einingsleiar Kristin Steinsland
Tlf. 416 94 266
Kristin.Steinsland@stord.kommune.no 

5417 Stord

Postadresse
Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord