Bassenget er 12 m x 15 m stort og har ei djupne frå 0,70 til 1,50 m. Der er eigen garderobe for funksjonshemma, med heis frå garderobe til basseng og rullestolgang ut i bassenget. Vasstemperaturen er 34C. 

Opningstider for offentleg bading

Laurdagar klokka: 

12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
16.15 – 17.00
17.45 – 18.30

Billettsal startar kl: 12.30, 14.00, 16.00 og 17.30.

Offentleg bading siste dag før sommaren, 27. april 2024.

Pris

Born         kr 54,-

Vaksne      kr 108,-     (frå 16 år)

Familie      kr 216,-     (maks 4 personer. 2 vaksne og 2 born eller 1 vaksen og 3 born. Utover 4 betaler ein for den einskilde)

Prisen gjeld for alle, inkludert pensjonistar og uføretrygda.

Me tek kort og vipps som betalingsmetode.

 

Leige bassenget

Ledige tidspunkt for leige av varmtvassbassenget pr 06.02.2024/ these are the days you can rent the pool.


Måndag kl 18:00 - 19:00
Onsdag kl 18:00 - 19:00
Laurdag kl 10:00 - 11:00

 

 

Datoar bassenget er stengt

Stenging av bassenget våren 2024

22.03.24 Stenger for påskeferie kl 15:00

03.04.24 Opnar etter påske

01.05.24 Stengt

09.05.24 Stengt 

17.05.24 Stengt

18.05.24 Stengt

19.05.24 Stengt

20.05.24 Stengt

14.06.24 Stenger for sommaren kl 15:00

Terapibading

Her finn du informasjon om terapibading

Terapibading er kun for brukarar som bur i Stord kommune. Unntaket er dei som jobbar i Stord kommune. 

Kontakt oss

Kontaktperson Hanne Flakstad Gunnarson 
Tlf. 53 49 67 05 / 488 64 316
(måndag, torsdag og fredag)
Send epost til Hanne Flakstad Gunnarson

Einingsleiar Kristin Steinsland
Tlf. 53 49 66 95 / 416 94 266
Send epost til Kristin Steinsland

Treningskontakt - badevakt  Marlen Fajardo Omana 
Tlf. 94 17 55 67 
(tys, tors 9-14.30 og fred 9-14)

Information about the Pool

15 meter pool at 34°C.
Admission prices: Adults 108,- (from 16 years) | Children 54,- | Family 216,- (max 2 adults and 2 children or 1 adult and 3 children)

Our pool facilities include a changing area reserved for our disabled customers, and we also have a hoist for easy access to the pool as required

Opening hours

The pool is open from January 2024  to April 27th 2024 at the following hours:  

Saturday

12.45 – 13.30
14.15 – 15.00
16.15 – 17.00
17.45 – 18.30

Tickets from kl. 12.30, 14.00, 16.00 og 17.30

You can pay with card only.