Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi for barn og unge 0- 16 år

Generelt

Fysioterapeuten har kompetanse til å vurdere funksjonsproblem og bidra til tiltak som kan styrke barn og unge si funksjonsevne og deltaking.

Fysioterapeuten kan vurdere, søkje og tilpasse hjelpemiddel for målgruppa.

Målgruppe

Tenesta gjev tilbod til barn og unge med nedsett funksjonsevne og motoriske vanskar.

Tenesta er delt i aldersgruppene 0-8 år og 8-16 år.

Ta kontakt med privat institutt ved akutt skade og smerte.

Kriterium/vilkår

Tenesta er gratis. Me tilviser til privat praktiserande fysioterapeut, der det er naturleg.

Samarbeidspartnarar

Føresette, helsesøstre, lege, ergoterapeut, spesialisthelsetenesta, pedagogar, skule og barnehage.

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du kan sjølv ta kontakt med oss, eller du kan bli tilvist frå våre samarbeidspartnarar.

Fysioterapeuten vil samarbeide med føresette og andre medverkande fagpersonar om organisering av tiltak. Dei kan skje i heimen, i barnehage og skule, eller hjå fysioterapeuten.

Høve til å klage

Fysioterapitilbodet er ikkje tildelt etter faste vedtak. Tilbodet er styrt etter aktuelt behov. Du kan klage på sjølve utføringa av helsetenesta du får.

Kontakt

Tilbod 0-8 år:

Katrine Nilsen Mjønes
Tlf.: 904 13 265
Send e-post til Katrine Nilsen Mjønes

Tilbod 8-16 år

Alvar Rylandsholm Wæhle
Tlf. 456 56 326
E-post: alvar.rylandsholm.waehle@stord.kommune.no

Besøksadresse: 
Stord helsestasjon, Borggata 7-9, 3. etg. Helseparken. Leirvik

Postadresse:
Postboks 323, 5402 Stord 

Tenesta oppdatert: 23.04.2024 13:33