Friskliv og Meistring er eit tilbod for deg som ynskjer støtte til å endre levevanar og meistre helseutfordringar. Alle tilboda startar med ein individuell helsesamtale, for å kartlegge dine utfordringar og mål, samt gir oversikt over eventuelle tilpassingar som må gjeras for deg. 

 • Tilbodet vert tilrettelagt med mål om å betra kvardagen din gjennom open dialog og tett samarbeid
 • Du må verta motivert for å nyttiggjere deg av tilbodet. 

Korleis søkje

Du kan henvende deg via dei tenester du allereie har 

Dersom du har teneste frå før kan du sende ein beskjed eller melding via Helsenorge.no.  

 • Teieplikt: Dei tilsette har teieplikt om personopplysningar. 

 

Individuell oppfølging

Helsesamtale

Du får eit tilbod om individuelle helesamtalar under heile forløpet. Her fokuserer me på kva som er viktig for deg, for å nå dine mål. 

Me jobbar saman for å auke sin motivasjon for at du skal oppnå dine mål. 

Kosthold

Du får tilbod om kostholdsveiledning.

Gruppetilbod

Gruppetrening ute og inne

 • Mandag 13.00-14.00 (inne) og Onsdager kl 13.00-14.00 (ute)
 • Fokus: Styrke og utholdhenhetstrening som tilpasses den enkelte
 • Dersom du ynskjer kan du få tilbod om kondisjonstest i forkant av oppstart av treningsgruppe 

Gruppe for gravide i basseng

 • Torsdag kl 13.15-14.15
 • Fokus: For deg som har bekken og ryggproblematikk 

Aktiv etter kreft 

 • Torsdager kl 13.00-14.30
 • 1 time trening saman med fysioterapeut og 30 min sosialt i etterkant 
 • Fokus: Tilpassa fysisk aktivitet og styrketrening, auka livskvalitet og meistringsevne
 • Trykk her for meir infromasjon

Gruppetilboda til kommunal fysioterapi finn du her

Kurs

Kurs for røyke- og snusslutt 

 • Webbinar/webkurs over ein periode på seks kursdagar
 • Oppstart 21.09.22
 • Onsdag: Kl 14.00-15.30

Tankevirus

 • Tankevirus er eit kurs for deg som ynskjer å bli meir oppmerksom på eigne tanker. 
 • Webinar/webkurs over ein periode på tre kursdagar
 • Måndag: kl 11.00-12.30
 • Dato: 21.11, 28.11, 05.12

KID 

 • Kurs i meistring av depresjon
 • Oppstart 27.09.22

For deg som ynskjer å delta

Forutsetningar for å delta

 • Du må kunne koma deg til og frå tilbodet på eigehand 
 • Du må verte motivert
 • Du må bu i Stord kommune 

Kostnad

Eigenbetaling kr 316.- gjeld for heile reseptperioden, 12 uker. 

Årsplan