Beredskap og legevakt

Legevakta kan kontaktast når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta. Til heimesida til legevakta

Ta kontakt for timebestilling eller rådgjeving på telefon: 116117 eller 53456140

Telefonen blir besvart heile døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Opningstid

Kvardagar: 15.00 - 22.00

Helge- og høgtidsdagar: 08.00 - 22.00

Adresse: Tysevegen 62, 5416 Stord