Helsestasjonar 

Det er tre helsestasjonar i Stord kommune:  

  • Stord Helsestasjon, som er lokalisert v/Helsesenteret på Leirvik (Myro).
  • Sagvåg Helsestasjon, som er lokalisert v/Helse og sosialsenteret i Sagvåg (Blåbygget).
  • Nordbygdo Helsestasjon, som er lokalisert v/Nordbygdo ungdomsskule.

Det er jordmorteneste v/helsestasjonane på Leirvik og i Sagvåg. 

Skulehelsetenesta

Det er skulehelseteneste tilknytt alle skulane i Stord kommune, både grunnskular og vidaregåande skule. 

Helsetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

Det er eigen sjukepleiar på mottaka i Stord kommune.