PPT for Stord og Fitjar dekkjer kommunane Stord og Fitjar.

Ansvarsområde

Me vurderer behovet for: 

  • spesialpedagogiske hjelp for barn i førskulealder
  • spesialundervisning for elevar på grunnskulen
  • vaksenopplæring på gunnskulen sitt område (vaksne over 20 år)

Nærare informasjon om Pedagogisk-Psykologisk teneste og tilvisningsskjema finn du nedanfor.

Vidaregåande skule har eiga PP-teneste.

Tilsette

Namn og funksjon Kontaktinformasjon

Jannecke Fjeldtvedt
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Fagleiar PPT

Telefon
53 49 69 46 / 950 29 178

E-postadresse
Jannecke.Fjeldtvedt@stord.kommune.no

Tore Roth Blokhus
Pedagogisk- psykologisk rådgjevar

 Telefon
53 49 67 10 / 908 00 323

E-postadresse
Tore.Roth.Blokhus@stord.kommune.no

Laila Eriksen
Spesialpedagog

Telefon
53 49 69 45 / 908 00 416

E-postadresse
Laila.Eriksen@stord.kommune.no

Ingvild Fjell
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar, logoped

 

Telefon
53 49 69 37 / 908 00 350

E-postadresse
ingvild.fjell@stord.kommune.no

Solveig Huse Furevik
Merkantil

Telefon
53 49 69 40

E-postadresse
smailto:shf@stord.kommune.no

Lisbeth Merethe Johannesen
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Telefon
53 49 67 82 / 908 00 116

E-postadresse
lisbeth.merethe.johannesen@stord.kommune.no

Susanne Johnsen
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Telefon
53 49 69 47 / 908 00 454

E-postadresse
susanne.johnsen@stord.kommune.no

Turid Meanger
Sosionom

Telefon
53 49 69 41 / 908 00 230

E-postadresse
turid.meanger@stord.kommune.no

Ingrid Helen Mjelde
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Telefon
53 49 69 42 / 908 00 109

E-postadresse
ingrid.helen.mjelde@stord.kommune.no

Kjellfrid Lie Økland
Spesial pedagog

Telefon
53 49 69 13 / 908 00 463

E-postadresse
kjellfrid.lie.okland@stord.kommune.no