Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. februar kl. 09:50

Ny nettside

Me har fått ny nettside og jobbar med å fylla sidene med innhald. Ta kontakt om du ikkje finn det du leitar etter.

Les mer clear
A A A

Logopedteneste for barn og unge

Generelt

Logopedane arbeider både direkte med barn og unge, og indirekte i form av rådgjeving til føresette, barnehage og skule. I tillegg driv tenesta med kursverksemd. Dei viktigaste samarbeidspartnarane er føresette, barnehage, skule, helsestasjon og PPT.

Målgruppe

1.  Førskulebarn og elevar i grunnskulen med:

  • Forseinka språk
  • Uttalevanskar
  • Stamming
  • Stemmevanskar

2. Foreldre, barnehagar og skular (rådgjeving og førebyggande arbeid)

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Logopedtenesta skal vera eit lågterskeltilbod. Ein kan ta direkte kontakt over telefon for å rådføra seg. Ein kan også tilvisa ved å nytta tilvisingsskjema. 

Tilvisingsskjema finn du til høgre.

Ein kan også få tilvisingsskjema ved å venda seg til:

  • Helsesøster
  • Barnehagar og skular 

Tjenesten oppdatert: 13.12.2017 14:36