Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

All offentleg opplæring i grunnskulen er gratis.

Tenesteomtale

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller føresette dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Statsforvaltaren, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

Målgruppe


Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Samarbeidspartnarar


Tenesta oppdatert: 05.01.2021 16:11