Frå 2006 til 2014 har Utekontakten to ganger årleg kome med Føre Var rapportar med oversikt over rustrendane i kommunen. Rapportane er basert på innsamla data og informasjon frå ei rekkje kjelder. Sjå meir om dette i kvar rapport.