Helsestasjonar

 • Stord Helsestasjon, som er lokalisert i 3.etg i Helseparken, Borggata 7-9, Leirvik
  • Telefon 53 49 69 85
  • Ope måndag-fredag 08.30-15.00
 • Sagvåg Helsestasjon, som er lokalisert i Blåbygget, Sagvåg
  • Telefon 53 49 68 54
  • Ope måndag-torsdag 08.30-15.00, fredag etter avtale
 • Nordbygdo Helsestasjon, som er lokalisert på Nordbygdo ungdomsskule 
  • Telefon 53 45 44 10
  • Ope måndag-torsdag 8.30-15.00, fredag etter avtale

Det er jordmorteneste ved alle helsestasjonane. 

Leiande helsesjukepleiar er Jorunn Hystad, tlf. 53 49 66 84 / 947 94 288

Postadresse: Postboks 323, 5402 Stord

 

Skulehelsetenesta

Det er skulehelseteneste tilknytt alle skulane i Stord kommune, både grunnskular og vidaregåande skule. 

Helsetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

Det er eigen sjukepleiar på mottaka i Stord kommune.

 

Les meir om tenestene nedanfor.

Følg oss gjerne på facebook