Historiske bøker

Stord kommune har gjennom åra gitt ut ei fleire lokalhistoriske verk. Desse bøkene kan du kjøpa i Stord kulturhus og i rådhuset.

Stord frå steinalder til oljealder: Band I - III

Samla pris: kr. 150,-

Band I (2005): Den eldste tida fram til 1720
Forfattarar: Bård Gram Økland og Magne Njåstad
Band II (2005): 1720 - 1900
Forfattar: Nils Olav Østrem
Band III (2006): 1900 - 2006
Forfattar: Yngve Skjæveland

Stord bygdebok. Band I - III

Forfattar: Ola Høyland.
Samla pris kr. 400,-

Band I (1972): Stord i gammal og ny tid. Pris kr. 100,-
Band II (1966): Gards- og ættesoge. Pris kr. 250,-
Band III (1973): Stord i gammal og ny tid. Pris kr. 100,-  

Gruva. Litlabøsamfunnet gjennom 100 år. (1991)

Forfattar: Øyvind Bjørnson.
Pris kr. 250,- 

Stord kommune, jubileumsskrift 1837 - 1987

Forfattar: Jakob Gullberg.
Gratis

Pin

Du kan kjøpa pins, enten ved å koma inn i rådhuset, eller betala inn kr 100,- på konto 3201.23.04780. Merk innbetalinga med pins. Me sender pins til deg så snart pengane er på konto.

Stordpengar

Under krigen laga Stord sine eigne pengar.

Desse kan du kjøpa for kr 125,- pr stk / kr 500,- pr sett.

Bossekkar

kr 45,- pr stk.

Kopiering

Svart/kvit kr 2,- pr side (A4), kr. 3,- pr. side for A3
Kr 2,- pr attestert kopi kjem i tillegg.
Fargekopiering kr 10,-/15,- (A4/A3)

Parkeringsskive

kr 20,-

Prospektkort av Stord

kr 6,-/10,-

Skanning

kr 10,- per skanning

Teleslynge

Teleslynge til utlån.

Rettleiing til bruk av teleslynga

Kart

Turkart Stord-Fitjar

kr 200,-  (nye - frå 2017)

kr 50,- (gamle frå 2008)

Personvern

Når du sender e-post om bestilling av bøker og anna treng me namn og adressa di for å sende pakken til deg. Opplysningane vert kun lagra i sendingsprosessen. Deretter vert dei sletta.

Om du ikkje godtar dette kan du kjøpa direkte i rådhuset. Me tek kontant og kort.