Veglys

Haugaland kraft sin logoKommunal veg: det er Haugaland Kraft som har ansvaret for drift og vedlikehald av veglysa, med nummer på, på kommunal veg. Meld frå om mørke gatelys på feilmeldingsskjema for gatelys - Hugs å skriv inn stolpenummer - eller ring tlf. 987 05 270. 

 

 

Statens vegvesen logo Fylkesveg: dersom det er feil og manglar på fylkesveg og europaveg er det statens vegvesen sitt ansvar. Meld til vegtrafikksentralen på telefon 175.

 

Vatn og avlaup

Driftsmeldingar

fb-logo copy.pngHer finn du oversikt over planlagt arbeid på vassleidningar og vassleidningsbrot. Dersom du ikkje finn informasjon du leitar etter, kan du melde dette inn:

  • på dagtid  (09.30 – 14.30) til telefon 53 49 66 00
  • på kveldstid til vakttelefon 975 52 222 KUN dersom det ikkje kan venta til neste arbeidsdag. Det kan vera til dømes vassleidningsbrot eller tette avlaupsleidningar.

Dersom feilen ligg på det private leidningsnettet, må den enkelte abonnenten sjølv ta ansvar for å få utbetra dette.

 

Vegvedlikehald

fiksgatami-flagg.pngPå www.fiksgatami.no kan du melda frå om lokale problem som til dømes boss og hol i vegen mm. 

Anna

For andre feil meld inn til post@stord.kommune.no