Veglys

Haugaland kraft sin logo    Kommunal veg:

Det er Haugaland Kraft som har ansvaret for drift og vedlikehald av veglysa på kommunal veg. (Gjeld veglys med stolpenummer) Hugs å oppgje stolpenummeret. Eventuelt ring tlf. 987 05 270. 

Meld om mørke veglys på kommunal veg – Hkraft.no

 

 Vestland fylkeskommune_PIX_Sentrert_RGB.jpg   Fylkesveg: 

Meld frå om feil på fylkesveg - Vestland fylkeskommune 
  

Statens vegvesen logo   Europaveg:

Meld til vegtrafikksentralen på telefon 175.

Vatn og avlaup

Driftsmeldingar

Under nyhende finn du ev. oversikt over planlagt arbeid på vassleidningar og vassleidningsbrot. Dersom du ikkje finn informasjon du leitar etter, kan du melde dette inn:

  • på dagtid til telefon 53 49 66 00
  • på kveldstid til vakttelefon 975 52 222 KUN dersom det ikkje kan venta til neste arbeidsdag. Det kan vera til dømes vassleidningsbrot eller tette avlaupsleidningar.

Dersom feilen ligg på det private leidningsnettet, må den enkelte abonnenten sjølv ta ansvar for å få utbetra dette. 

Andre feil?

For andre feil meld inn til post@stord.kommune.no