Historiske bøker

Stord kommune har opp gjennom åra gjeve ut fleire lokalhistoriske verk. Desse bøkene kan du kjøpa i kulturhuset og i rådhuset.

Stord frå steinalder til oljealder: Band I - III

Samla pris: kr. 150,-

Band I (2005): Den eldste tida fram til 1720
Forfattarar: Bård Gram Økland og Magne Njåstad
Band II (2005): 1720 - 1900
Forfattar: Nils Olav Østrem
Band III (2006): 1900 - 2006
Forfattar: Yngve Skjæveland

Stord bygdebok. Band I - III

Forfattar: Ola Høyland.
Samla pris kr. 400,-

Band I (1972): Stord i gammal og ny tid. Pris kr. 100,-
Band II (1966): Gards- og ættesoge. Pris kr. 250,-
Band III (1973): Stord i gammal og ny tid. Pris kr. 100,-  

Gruva. Litlabøsamfunnet gjennom 100 år. (1991)

Forfattar: Øyvind Bjørnson.
Pris kr. 250,- 

Pins

Du kan kjøpa pins, anten ved å koma inn i rådhuset, eller betala inn kr 100,- per stk. til konto 3201.23.04780. Merk innbetalinga med pins. Me sender den/dei så snart pengane er på konto.

Bossekkar

Pris vert justert årleg. Gjeldande pris er å finna under eigedomsgebyr i oversikta kommunale avgifter og gebyr - Stord kommune.

Kopiering

  • Svart/kvit kr 2,- per side (A4), kr. 3,- per side for A3
  • Rett kopi: kr 2 per side i tillegg til kopiering
  • Fargekopiering kr 10,-/15,- (A4/A3) per side

Parkeringsskive

kr 25,-

Me tek kort og kontant.

Skanning

kr 10,- per skanning

Kart

Turkart Stord-Fitjar

kr 200,-  (nye - frå 2017) Utselt

kr 50,- (gamle frå 2008)

Personvern

Når du sender e-post om bestilling av bøker og anna treng me namnet og adressa di for å sende pakken til deg. Opplysningane vert kun lagra i sendingsprosessen. Deretter vert dei sletta.

Om du ikkje godtar dette kan du kjøpa direkte i rådhuset. Me tek imot kontant og kort betaling.