Når du har flytta

Husk å melda flytting til skatteetaten (Folkeregisteret) innan åtte dagar: Flyttemelding

Nytt skattekort: www.Skattetaten.no

Adresseendring for posten: www.Posten.no  

Adresseendring til andre:

Stord kommune har integrasjon mot folkeregisteret og får automatisk opp om ny eigar på hus i kommunen. Du treng ikkje melda frå til oss. Dersom du har flytta til kommunen og det ikkje er boss-dunkar på eigedomen kan du tak kontakt på 53 49 66 00 eller på www.sim.no 

Ansvarleg for straumnettet i Stord kommune er Haugaland kraft

Spørsmål om bustad

Dersom du er på jakt etter bustad er www.finn.no eit godt utgangspunkt for å starta leitinga. Andre stader kan vera i lokalavisa (www.sunnhordland.no), eller hos dei lokale eigedomsmeklarane. Studentar kan søkja studentbustad på www.sammen.no/no/stord/bolig

Arbeid og jobbsøk

Nav har oversyn over ledige jobbar i Stord, sjå www.nav.no

Er du interessert i arbeid i Stord kommune? Ledige stillingar i kommunen finn du på vår nettside Ledige stillingar

Jobbsøkinformasjon for EØS/EU-borgarar finn du på www.eures.no.