Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyhende

Ope varmtvassbasseng

Me opnar bassenget for leigetakarar og offentleg bading i tråd med dei nasjonale råda og retningslinene.

Vegstenging ved Båtsvikjo pumpestasjon

I samband med prosjekt utskifting av Båtsvikjo pumpestasjon vert vegen stengt for gjennomkøyring ved brua/ pumpestasjon. Arbeid vil pågå frå måndag 19. april til fredag 09. juli. Området vert skilta.

Få hjelp med idévurdering og etablerarrådgjeving

Har du ein draum du ønskjer å realisera? Atheno hjelper deg vidare.

Kattnakkvegen open

Vegen til Heio vert opna igjen i dag.

Informasjon om tiltak ved utskifting av avløpspumpestasjonane på Vaskeriplanet og Båtsvik

Gjeldande kommunedelplan for avløp og vassmiljø, vedteken av Stord kommunestyre februar 2015, har som eit av hovudmålsetjingane at gamle avløpspumpestasjonar skal erstattast med nye.

S 9qlX 4FokyAwQAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Vasstenging Sandbrekko og Sponavikdalen

Det er planlagt arbeid på vassleidningsnettet i deler av området Sandbrekko. Vatnet blir vekke fredag 16. april frå 09:50, fram til arbeidet er utført. Tapp opp vatn på førehand.

Stord kulturhus opnar igjen

I går la Regjeringa fram nye nasjonale tiltak i høve smittesituasjon og dei opnar for at fleire aktivitetar kan opne i kulturhuset.

Vasstenging Sveene og Håvåsen

Det er planlagt arbeid på vassleidningsnettet i deler av området Sveene og Håvåsen. Vatnet blir vekke torsdag 15. april frå 09:00, fram til arbeidet er utført. Tapp opp vatn på førehand. 

Namnet på dagsturhytta vart Utsletteslottet

I mars var det namnekonkurranse for dagsturhytta som kjem på Utslettefjellet (om byggesaka vert godkjend) og no har me kåra vinnaren.

Ny SLT koordinator

Frå 6. april 2021 er John Henrik Staveland Sæter vikarierande SLT koordinator for Bjarte Epland. I utgangspunktet skal Sæter fungere som SLT koordinator i eitt år.

Undersøking om berekraftig reisemål

Visit Sunnhordland arbeider for å bli et meir berekraftig reisemål. Det er då viktig å få fram innbyggjarane sine synspunkt på arbeidet. Me hadde difor sett stor pris på om du kunne tatt deg tid til å svare på nokre spørsmål. Berekna svartid er 3 min. 

Koronasituasjonen, oppdatering 08.04.21

Det er meldt 1 ny Covid19 positiv i dag 08.04. Dette er første tilfelle i Stord sidan 1.4. I veke 13 var det totalt 3 tilfelle.

Koronasituasjonen, oppdatering 30.03.21

Stord kommune har dei siste 2-3 vekene hatt lokalt utbrot av smitte med korona. Det er til no, ikkje meldt nye tilfelle med Covid-19 smitte sidan 26.3.

Utsleppsløyve etter forureiningslova frå Lyngneset avlaupspumpestasjon

Stord kommune har søkt om unntak frå reinsekrav for mellombels naudoverlaup frå Lyngneset avlaupspumpestasjon, på grunn av arbeid med bygging av ny pumpestasjonen. Her kan du lesa svaret frå statsforvaltaren.

Koronasituasjonen, oppdatering 26.03.21

Det er ny oppblomstring av smitte på Stord. Denne veka er det meldt 13 nye tilfelle med Covid19, så langt. 

Sjå opptak frå kommunestyret 25.03.21

Opptak frå kommunestyret er no klart i vårt videoarkiv.

Koronasituasjonen, oppdatering 19.03.21

Dei siste 7 dagane er det meldt 41 nye tilfelle med Covid19 smitte. 22 av desse er smitta med britisk mutert virus. Seks har ukjent smittekjelde.