Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig informasjon

Korona   Koronavirus illustrasjon                Ukraina og Stord   Ukrainsk flagg

A A A

Nyhende

Gruppetilbod i dagrehabilitering hausten 2022

Til hausten startar avdeling for dagrehabilitering tre nye gruppetreningstilbod.

Invitasjon til foredrag om stoda og utfordringane for hjortebestanden på vestlandet

Invitasjon til valdansvarleg, jegarar  og andre som arbeidar med viltforvaltning i kommunane Stord, Fitjar og Austevoll.

Oppstart anleggsarbeid i området Midthaugen og Flathaugane

I samband med rehabiliteringsarbeidet av kommunalt vatn og avløpsanlegg ved Midthaugen og Flathaugane, vil vegen vera mellombels stengt i periodar frå veke 32 til 50. Me ber om at alle respekterer gjerder og sperringar.

Stor pågang etter startlån

Det har vore stor pågang etter startlån i år og mesteparten av midlane er no tildelt.

Strandryddeveke 9. - 18. september

Alle er velkomne til å rydda i strender og strandsone i Sunnhordland. Sekker kan de få, og levere, kostnadsfritt ved ein av SIM sine miljøsentralar. 

Reglar for bruk av GROPO aktivitetspark

Velkomen til GROPO aktivitetspark! Parken er open for alle så vis omsyn og respekt for kvarandre. Og ha det gøy.

4. dose koronavaksine

Stord kommune tilbyr no 2. oppfriskingsdose (4. dose) for innbyggjarar som er 75 år eller eldre.

Utskifting av eksisterande betongmur i området Gullskar

Engelsen Anlegg AS starter med utskifting av eksisterande betongmur og nytt overvassystem i Gullskar veke 32 (8. august). Planlagt ferdigstilling er i veke 41.

Ledige veker for overnatting på Leirvik fyrstasjon

Stord kommune leiger ut fyrvaktarbustaden på Midtøya utanfor Leirvik sentrum.

Vedtak av kommuneplanen sin samfunnsdel og revidert planprogram for arealdelen

Stord kommunestyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel og revidert planprogram for arealdelen i møte 21.06.2022 

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår no 2. oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår no 2. oppfriskningsdose, og omtalt som 4. dose, for alle over 75 år.

Personar som er 75 år eller eldre og sjukeheimsbebuarar som har gjennomgått infeksjon vert tilrådd å ta oppfriskingsdose.

Sagvåg Tunnel

Opnar for allminneleg ferdsel.

Badetemperaturar på Stord

Badetemperaturane digitalt for Sætravikjo, Ådlandsvatnet, Breivikjo og Sponavikjo

Film om Gropo aktivitetspark

Aktivitetsparken "Gropo" var offisiell opna 10.06.22 og er eit resultat av "16, ka no?" prosjektet som er ein del av Program for folkehelsearbeid i Vestland der Stord kommune har sett på korleis ein kan betre overgangsfasen mellom ungdomsskule og vidaregåande skule.

Fasit til "Spor av fortida"-quiz

Her finn du fasit til quizen som Stord kommune arrangerte under Folk i sentrum. Vinnarane får melding på SMS.

Får du ikkje opna kommunestyre si møteinnkalling?

På grunn av tekniske utfordringar er det for tida ikkje mogleg å opna møteinnkallinga til kommunestyret.

Biologar på feltarbeid i elvar

Sunnhordland vassområde deltek saman med Statsforvaltaren i Vestland om å undersøkja elvar.

Vellukka frivilligfest i kulturhuset

Det vart ein vellukka frivilligfest i kulturhuset onsdag kveld. Mange frivillige lag og organisasjonar var representerte.