Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronainformasjon

Vaksinering     Bestill koronatest

A A A

Nyhende

Vaksineprogram veke 49 og framover

Stord kommune oppmodar alle over 12 år om å vaksinera seg. Me er godt i gang med 3. dose. Det kjem framleis folk til 1. og 2. dose og det er flott !

Korona, oppdatering 2. desember 2021

I veke 47 vart det til og med fredag registrert 25 smitta på koronasenteret. Denne veka er det registrert 42 tilfelle til og med onsdag.

Vasslekkasje i området Saghaugen

Det er vassleidningsbrot i deler av området Saghaugen. Vatnet vil vera borte fram til arbeidet med lekkasjen er utført. 

Byggjestart parkour- og klatreanlegg ved kulturhuset

Arbeidet med del 2 av Aktivitetsparken ved Stord kulturhus er no starta opp.

Unngå tette røyr i jula

Jula er ei høgtid for god og feit mat. Men, hugs at utslepp av feitt i avløpsvatnet kan skapa problem og tette avløpsrøyr i huset ditt.

Dersom feittet stivnar i avløpsrøyret i huset kan du få ei ubehageleg juleoverrasking. For å unngå tette avløpsrøyr i huset ditt til jul, skal du ikkje tøma ribbefeittet i vasken/avløpet.

Kan lese meir om fettvett her

Oppdatering koronasituasjonen 26.11.21

Smittesituasjonen har ein stigande tendens på Stord ved at registrerte smittetilfelle er tre-dobla i løpet av dei siste tre vekene. 

Vaksineprogram frå veke 48

Me oppmodar alle innbyggjarar over 12 år om å ta koronavaksine. For å få vaksine må du registrera deg i vaksinekø

Sjå opptak frå kommunestyret 25.11.21

Opptak frå kommunestyret er no klart i vårt videoarkiv. Til videoarkiv (fungerer best i crome)

Vasstenging i området Tyselio

Det er planlagt arbeid på vassleidningsnettet i deler av området Tyselio. Vatnet blir vekke fredag 26.november frå kl.09:00, fram til arbeidet er utført. 

Koronasituasjonen i Stord – oppdatering 22.11.21.

Me er framleis er i ein pandemi-situasjon. Me har hatt lite smittepress på Stord sidan slutten av september, men opplever no ei gradvis auke frå veke til veke.

Oppmøtestad for koronavaksinering

Det er ulike oppmøtestadar for dei ulike datoane.

Vaksineprogram framover - Covid-19

Stord kommune oppmodar alle til å få vaksine mot korona som tiltak for å hindra alvorleg sjukdom. Registrer deg i vaksinekø, og du vil få tildelt time.

Me treng fleire tilkallingsvikarar i barnehage

Dei kommunale barnehagane treng fleire vikarar, kan du tenkja deg å jobba i barnehage eller veit du om nåken som vil? 

Koronasituasjonen i Stord – oppdatering og påminning frå Kriseleiinga

Stord kommune har ikkje hatt auka smittepress etter at nasjonale tiltak vart reduserte i slutten av september. Det er registrert om lag 5 Covid19 positive i veka dei siste 2 vekene. Om lag 250 personar har testa seg kvar veke.

Ledig stilling som ekstrahjelp på institusjon

Er du glad i eldre mennesker og har tid og lyst til å jobbe i ein meningsfull ekstrajobb?

Stenging av skogsveg E39-Presthaugshavet

Skogsvegen mellom målekummen v/E39 og Utjamningsbassenget på Presthaugshavet vert stengt i forbindelse med utskifting av hovudvassleidningen til Stord kommunalteknikk.

Sansehagen på sjukeheimen får Demenspris

I dag feirar Stord sjukeheim at avdeling Backertunet får tildelt Demenspris og at avdelinga er 15 år.

Vaksinegruppa i Stord kjem på ny med oppmoding

Aukande smitte i samfunnet krev at fleire vaksinerer seg skikkeleg.