Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyhende

ALLEMED-dugnad 25. november

25. november vert det felles dugnad for å sikra at alle born og unge får moglegheit til å delta i fritidsaktivitetar.

Unngå tette røyr i jula

Jula er ei høgtid for god og feit mat. Men, hugs at utslepp av feitt i avløpsvatnet kan skapa problem og tette avløpsrøyr i huset ditt.

Dersom feittet stivnar i avløpsrøyret i huset kan du få ei ubehageleg juleoverrasking. For å unngå tette avløpsrøyr i huset ditt til jul, skal du ikkje tøma ribbefeittet i vasken/avløpet.

Innspel til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Her kan du sjå kva innspel om er komen inn til budsjett og økonomiplan.

Skogsdrift ved Ådlandsvatnet

Det vil pågå skogsdrift ved Ådlandsvatnet (skravert område på kart) i november og desember 2019. 

Fleire passasjerar nyttar Stordflyet på reiser til/frå Oslo

I oktober 2019 opplevde Stordflyet langt større etterspurdnad av flybillettar på Osloruta samanlikna med same månad i fjor.

Ny nettside skal førebygga vald i barndommen

Med valdsfri.no ynskjer Bømlo, Fitjar og Stord å bidra til auka kunnskap om vald mot barn og å hjelpa føresette til å nytta strategiar i foreldrerolla der dei unngår bruk av makt, tvang og vald.

Folkehelseforum 5. desember 2019

Stord kommune er deltakar i nasjonalt nettverk for aldersvenlege lokalsamfunn og ønskjer innspel på kva som kan bidra til eit aldersvenleg samfunn i vår kommune. 

Rådmannen gav innspel til statsråden om bustadpolitikk

Rådmann Magnus Mjør var som ein av fem kommunale leiarar invitert til å gje direkte innspel til statsråd Monica Meland i samband med den komande stortingsmeldinga om bustadpolitikk. Dette gjekk føre seg på Boligtreffet 2019, ein nasjonal konferanse arrangert av Husbanken, kommunaldepartementet og KS.

Ergoterapeutar gjer kvardagen mogleg

27. oktober var den internasjonale ergoterapidagen og ergoterapeutar over heile verda satt i denne samanheng fokus på verdien av aktivitet og deltaking.

Nye opningstider NAV

Næringsprisen 2019

I sterk konkurranse med Byrået Design & Profilering og Sunnhordland Eiendomsinvest i finalen, var det Stord Hotell ved Martin Tveita som vart tildelt Næringsprisen 2019.

Sjå opptak av kommunestyret 25.10.19

Opptak frå kommunestyret er no klart i vårt videoarkiv.

Rådmannen sitt budsjettforslag 2020

Torsdag 24.10.19 legg rådmann Magnus Mjør fram budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 for kommunestyret.

God innsats rundt TV-aksjonen 2019

Stord kommune vil gjerne takka alle som var med og bidrog til TV-aksjonen. Takk til alle bøsseberarar, koordinatorar, idrettslag, verksemder, organisasjonar, bankteneste med fleire. Takk til alle som gav pengar til formålet.

Sjå opptak av kommunestyret 17.10.19

Opptak frå kommunestyret kl 14.00 og klokka 18.00 er no klar i vårt videoarkiv.

Vasslekkasje i Hystadvegen 146

Arbeid pågår. Vatnet vert sett på så snart arbeidet er ferdig.

Nøgde brukarar av varmtvassbassenget

Stord kommunale rehabiliteringssenter tilbyr trening i vatn som ein del av helsetilbodet i Stord kommune.

Tilbyr rehabiliteringsopphald

Det er no høve for å søkja om rehabiliteringsopphald ved døgnavdelinga på Stord kommunale rehabiliteringssenter. 

Svar på undersøkjing om opningtid vallokale

Innbyggjarane i Stord har talt, dei ønskjer å ha vallokala open til kl 21.00 på valdagen.