Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
10. august kl. 10:02

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Nyhende

Problem med tenesteomtalar

Me har for tida problem med tenesteomtalane våre. Alle er ikkje synlege i oversikten a-å og i tillegg manglar det lenker til skjema mm.

Koronasentralen utvidar opningstidene sine

Koronasentralen i vert no mellombels open alle kvardagar med telefontider 08.30 – 15.00. Gjeld frå veke 32. Telefon 53 49 66 66 

Signert kontrakt om totalentreprise på ny kai ved Eldøyane

Engelsen entreprenør AS signerte i dag kontrakt med Stord kommune om totalentreprise på ny kai ved Eldøyane til ein verdi av kr. 43 mill.

Kontrakt signert for nye Nysæter ungdomsskule i dag

GL prosjektservice AS frå Karmøy signerte i dag kontrakt med Stord kommune om totalentreprise på nye Nysæter ungdomsskule til ein verdi av kr. 317 mill. Dette er den største kontrakten kommunen har teikna på bygg.

Raskare svar på Covid-19 prøvar

Frå 02.07.2020 får ein svar på Covid-19 prøvar direkte via helsenorge.no

Utskifting av hovudvassleidning på Litlabø-Stuva

Stord Anlegg held på med utskifting av hovudvassleidningen til Stord kommunalteknikk på Litlabø-Stuva.

I forbindelse med dette vert skogsvegen/turvegen frå Stuvavikjo og oppover verta stengt medio september. Visar i kart under.

Det vert i tillegg skilta i begge endar og avsperra.

Parkeringsskiver til sals i kulturhuset

Medan rådhuset er stengt er det mogeleg å få kjøpt parkeringsskiver i kulturhuset.

 

Sjå opptak frå kommunestyret 25.06.20

Opptak frå kommunestyret er no klart i vårt videoarkiv.

Utvida opningstid på Koronasenteret

Grunna stor pågong på Koronasenteret, utvidar me f.o.m. 29.06.20 opningstida slik at me har ope 08.30-15.30 mandag, onsdag og fredag. 

Unntak frå karanteneplikt - arbeidsgjevar ansvarleg for testing

Nasjonale mynde har innført ei endring i Covid-19-forskrifta i høve karanteneplikta.

God badevasskvalitet på Stord

Stord Kommunalteknikk tok i midten av juni 2020 vassprøvar med tanke på bakterieureining ved 24 ulike badestader i kommunen. Dei viste fine verdiar. 

Inviterer til fritidsmesse i august: "16´ ka no?"

Stord og Fitjar kommune saman med Vestland fylkeskommune samarbeider om prosjektet 16’ ka no? som skal få fram kunnskap om unge sine erfaringar med overgangsfasen mellom ungdomsskule og vidaregåande skule, samt utvikla tiltak knytt til aldersgruppa innanfor skule, heim, nærmiljø og fritidsaktivitetar.

Kantklypp i området frå Frugarden til Bandadalen

Det vert i tida framover utført kantklypp med grovt utstyr i dykkar område. Tomteeigar har ansvar for å halda vegetasjon innanfor eigen tomt og frisiktsoner opne.

Økonomi- og effektivitetsananlyse av kommunen

PwC har vert engasjert av Stord kommune for å gjennomføra ein økonomi- og effektivitetsanalyse med mål om å finna kortsiktig og langsiktig innsparingspotensial for kommunen.

Kantklypp i området frå Rommetveit/Klingenberg til Apalvegen

Det vert i tida framover utført kantklypp med grovt utstyr i dykkar område. Tomteeigar har ansvar for å halda vegetasjon innanfor eigen tomt og frisiktsoner opne. Spørsmål kan rettast til Arbeidsleiar Veg, trafikk og parkering, Roar Lunde 97552080

 

https://www.stord.kommune.no/busk-og-krattrydding-langs-kommunale-vegar.6214086-425576.html

Kartlegging av naturtypar i Vestland

I dag onsdag 13. mai vart det sendt ut sms frå Stord kommune, på vegne av Fylkesmannen i Vestland, til delar av Stord med følgjande tekst:

Sommaren og hausten 2020 blir det på oppdrag frå Miljødirektoratet gjennomført kartlegging av naturtypar i delar av Stord, Bømlo og Sveio kommunar.
https://www.fylkesmannen.no/vestland/miljo-og-klima/naturmangfald/kartlegging-av-naturtypar-i-vestland-2020/

 

 

17. mai-feiringa i Stord kommune i koronatider

Grunna dei gjeldande vedtekter og føreskrifter som skal hindra spreiing av koronaviruset, lyt ein i år leggja til rette for ei sterkt avgrensa markering av nasjonaldagen på Stord. Det vert ikkje opna for dei tradisjonelle arrangementa på Leirvik eller på skulane i kommunen.

Informasjon om barnehagetilbodet frå måndag 27. april

På bakgrunn i smittevernomsyn under covid-19 utbrotet 2020, vil barnehagane i Stord kommune ha redusert opningstid også komande veke, det vil sei frå 27. april til og med 30. april. Opningstida i dei fleste barnehagane vert kl 08.00 – 15.30. 

Stord kommune held hjula i gong

Ordførar og rådmann i Stord har tett kontakt med næringslivet under Korona-epidemien. Også nærings- og arbeidslivet på Stord opplever ein svært dramatisk situasjon. I denne situasjonen er det særleg viktig at kommunen held aktiviteten oppe.