Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. januar kl. 09:02

Informasjon om koronaviruset

Les meir clear
error_outline
12. januar kl. 11:33

Informasjon om koronavaksine

 

 

les meir clear
A A A

Nyhende

Leksehjelp til ungdomsskuleelevar

På måndag 24. januar startar Norsk Folkehjelp og Stord frivilligsentral opp Stord Leksehjelp tilbodet igjen for ungdomsskuleelevar.

Er du mann nok for ein jobb innan helse?

Det trengst fleire menn i helsesektoren! Er du arbeidsledig mann, registrert hos NAV, og mellom 25- 55 år? Då kan du bli vurdert til å bli med i prosjektet Menn i helse! 

Vil du bli lærling i Stord kommune?

Stord kommune er på jakt etter nye lærlingar! Søknadsfrist: 01.03.2021  

Koronaoppdatering 18.01.21

Stord kommune vil ikkje innføra tiltak og innstramingar ut over det som er gitt av sentrale styresmakter i dag 18. januar. 

Møtet i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne avlyst

Grunna få saker er møtet i rådet avlyst i januar. Neste møte er 4. mars 2021.

Vegstenging i Sponavikdalen

Grunna arbeid med ny kulvert, vert vegen stengt ved Sponavikdalen 12 og 15. Vegen vert stengt for gjennomkøyring. 

Koronavaksinering i Stord kommmune - informasjon

Det er fleire innbyggjarar i Stord kommune som ynskjer meir informasjon om den vidare prosessen om vaksine for Covid 19.

Stenging av skogsveg mellom Grønavikjo og Vatnadalen

Som del av oppgraderinga av ny reservevassløysing for Stord kommune skal det leggjast ned 950 meter med ny hovudvassleidning langs skogsvegen frå Grønavikjo/Pontåsen (ved vestre del av Ådlandsvatnet) og fram til Vatnadalsvegen. Ny vassleidning er 63 cm i ytre diameter og er fyrste etappe av nytt hovudvassleidningsnett opp til Ravatnet. Anleggsarbeidet startar 11.januar og er planlagt ferdig til 1.mai i år. Entreprenør Landmark Maskin AS skal utføra arbeidet på vegne av Stord kommunalteknikk. Anleggsområdet blir diverre sperra av, så turgåarar og andre brukarar av skogsvegen lyt finna alternative turtraseèar i anleggstida. Anleggsområdet vert skilta. I anleggstida må ein pårekna auka trafikk på Vatnadalsvegen.

 

Åshild fekk den første koronavaksina

I dag startar vaksineringa mot koronaviruset i Stord kommune.

Vaksineringa mot Covid19 infeksjon er i gang

Kommunen startar vaksineringa med sjukeheimspasientar på Stord sjukeheim og Knutsaåsen Omsorgssenter. Deretter vil dei eldste i omsorgsbustader og dei mest hjelpetrengjande som treng vaksine i heimen stå for tur.

04.01.21 koronaoppdatering og lokale restriksjonar

Det er totalt registrert 184 Covid19-positive i Stord. I veke 52 var det meldt 6 tilfelle og i veke 53 var det 4. Nokre av desse har hatt ukjend smittekjelde. Dei fleste som er smitta har hatt milde symptom, men 2 har vore innlagde i sjukehus.

Vaksinelevering over nyttår – avgrensa tal dosar

Stord kommune har fått melding om leveranse av 45 dosar vaksine etter nyttår.

Dei første dosane med koronavaksine er venta til Stord i januar

Koronavaksinasjon er del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen skal tilby vaksinen til innbyggjarane. Den vert gratis. Kvar person treng 2 dosar med minst 3 vekers mellomrom.

Koronaoppdatering ved utgang av veke 51 og før julehelga

Det er totalt registrert 174 Covid19-positive i Stord.

Pris for innovasjon og nytenking 2020

I år gjekk prisen som skal påskjøna og motivera til nytenking og innovasjon innanfor kommunen til Stord sjukeheim og pårørandemøte.

Covid-19-smitta hos underleverandør i karanteneleir

Bedrifthelsetenesta gjennomfører no i samarbeid med kommunalt helsevesen undersøkingar etter høge smittetall frå eit firma som leverer personell til Aker Solutions’ prosjekt på Stord. Verksemda sitt personell sit i karantene og Covid-19-positive er overført til isolasjonsbrakke. Dette melder Aker Solution i ei pressemelding.

Feira 40 år i kommunen

Måndag 14. desember heidra Eining for kultur to av sine trufaste tilsette som har vert tilsett i 40 år.