Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyhende

Vil du bli lærling i Stord kommune?

Stord kommune er på jakt etter nye lærlingar! Søknadsfrist: 01.03.2020  

Fagbrevutdeling 2019

23 lærlingar har bestått fagprøven i 2019 og torsdag 19.12.19 var det fagbrevutdeling.

Fekk 300 000 til prosjektet 16´ - ka no?

Stord kommune har fått 300 000 frå Sparebankstiftelsen SR-bank til prosjektet 16’ – ka no? – trygg overgang frå ungdomsskule til vidaregåande. 

Kva gjer betre bumiljø, levekår og helse?

Vil du vite kva som gir betre bumiljø, betre levekår og betre helse hjå folk? Då er svaret ganske enkelt: Spør dei det gjeld – spør folk!

Sjå opptak av kommunestyret 17.12.19

Opptak frå kommunestyret er no klar i vårt videoarkiv.

Fekk pris for samarbeid på tvers av generasjonar

I kommunestyret i dag tysdag 17.12.19 vart pris for innovasjon og nytenking i Stord kommune utdelt til tre einingar som samarbeidar på tvers av generasjonar og profesjonar.

Stord får nytt kommmunenummer

Som følgje av kommune- og fylkessamanslåingar vert kommunenummera endra for store delar av landet. 

Jobbar for betra livskvaliteten for dei med parkinsons sjukdom

Stord kommune har saman med Sunnhordland parkinsonforeining eit tilbod til personar med parkinsonsjukdom og parkinsonisme. Parkinsons sjukdom er ein sjukdom som blant anna påverkar kroppen sin evne til å bevega seg.

Opning av BUA avdeling Sagvåg

Torsdag 5. desember var det opning av BUA sin utlånsavdeling i Sagvåg.

Dugnad for å inkludera barn og unge i fritidsaktivitetar

Den 25. november 2019 var det duka for felles ALLEMED-dugnad på Stord, og 63 personar frå frivillige lag og organisasjonar, kommunalt tilsette og råd og utval møtte opp.

Vegstenging i området Kringsjå

I samband med pågåande prosjekt i Bandadalen vert vegen mellom Holevegen og vegen inn til Bandadalsplassen stengt. Arbeidet tek til i veke 48 og vil vare i om lag 3 månadar. Omkøyring via Studalen og Lønningsåsen.

Fleire passasjerar nyttar Stordflyet på reiser til/frå Oslo

I oktober 2019 opplevde Stordflyet langt større etterspurdnad av flybillettar på Osloruta samanlikna med same månad i fjor.

Ny nettside skal førebygga vald i barndommen

Med valdsfri.no ynskjer Bømlo, Fitjar og Stord å bidra til auka kunnskap om vald mot barn og å hjelpa føresette til å nytta strategiar i foreldrerolla der dei unngår bruk av makt, tvang og vald.

Folkehelseforum 5. desember 2019

Stord kommune er deltakar i nasjonalt nettverk for aldersvenlege lokalsamfunn og ønskjer innspel på kva som kan bidra til eit aldersvenleg samfunn i vår kommune. 

Rådmannen gav innspel til statsråden om bustadpolitikk

Rådmann Magnus Mjør var som ein av fem kommunale leiarar invitert til å gje direkte innspel til statsråd Monica Meland i samband med den komande stortingsmeldinga om bustadpolitikk. Dette gjekk føre seg på Boligtreffet 2019, ein nasjonal konferanse arrangert av Husbanken, kommunaldepartementet og KS.

Ergoterapeutar gjer kvardagen mogleg

27. oktober var den internasjonale ergoterapidagen og ergoterapeutar over heile verda satt i denne samanheng fokus på verdien av aktivitet og deltaking.

Nye opningstider NAV

Næringsprisen 2019

I sterk konkurranse med Byrået Design & Profilering og Sunnhordland Eiendomsinvest i finalen, var det Stord Hotell ved Martin Tveita som vart tildelt Næringsprisen 2019.