Val av ordførar

Det var val av ordførar, varaordførar og medlemmar i råd og utval i konstituerande kommunestyremøte 19. oktober klokka 16.00.

De kan sjå opptak frå møtet på kommuneTV

Sigbjørn Framnes (Frp) vart vald til ordførar og Øyvind Kyvik (H) varaordførar.

Valresultat

Valresultatet

 Medlemmer i kommande kommunestyre:

NrArbeidarpartietPersonsrøystserSlengarar
1,Epland Gaute632122
2.Aamot Trude11311
3.Damås Edgar Inge1046
4.Sagvåg Roger928
5.Abdallah Susan8211
6.Iversen Constanse648
7.Akselsen Ulvar22624
8.Barane Inger Christin6612
9.Haga Tarjei603
10.Ingebrigtsen Per Jan494
NrHøgrePersonrøysterSlengarar
1Kyvik Øyvind44352
2Lothe Inga8910
3Balchen Christian Andre12724
4Litleskare Fredrik8021
5Knudsen Tom 6418
6Hauge Gunnhild 618
7Heimvik Magne537
8Danielsen Thomas555
NrFramstegspartietPersonrøysterSlengarar
1Framnes Sigbjørn687118
2Svanberg Reinert18950
3Irgens Eva657
4Austlid Anja483
5Sjo Remi572
6Mettälä Fredrik431
7Salomonsen Kristine375
NrSosialistisk VenstrepartiPersonrøysterSlengarar
1Blokhus Tore13391
2Hauglid Hilde Mathea10330
3Jünger Jane Cathrine8434
NrIndustri og næringspartietPersonrøysterSlengarar
1Gool Marius8910
2Kannelønning Per Morten286
Nr.Kristeleg FolkepartiPersonrøysterSlengarar
1Fauskanger Dag Ove9335
2Hystad Gunnhild Karin3711
Nr.RaudtPersonrøysterSlengarar
1Kallel Mohamed5017
Nr.SenterpartietPersonrøysterSlengarar
1Aasheim Nancy Johanne6837
Nr.VenstrePersonrøysterSlengarar
1Angeltveit Geir7764

 

Kandidatkåring pdf

Mandatfordeling på valgresultat.no

Førehandsrøysting i Stord rådhus

Tidsrom: 10. august til 8. september. 
Stad: Stord rådhus

Dag Veke 32 (10.-13.aug.) Veke 33 (14.- 20.aug) Veke 34 (21.-27.aug) Veke 35 (28.aug.-3.sept.) Veke 36 (4.-8. sept)
Måndag Tidlegrøysting 10.00-14.00 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-15.00
Tysdag Tidlegrøysting 10.00-14.00 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-15.00
Onsdag Tidlegrøysting 10.00-14.00 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-18.00 09.30-15.00
Torsdag 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-18.00 09.30-18.00
Fredag 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-15.00 09.30-15.00
Laurdag Stengt Stengt 10.00-14.00 10.00-14.00 Stengt

 

Det vert også førehandsrøysting på følgjande helse- og sosialinstitusjonar: Stord sjukehus, Stord sjukeheim og Knutsaåsen Omsorgssenter. 

Me oppmodar om å førehandsrøysta. 

Vallokale og opningstid på valdagen

Røystekrins Røystelokale Opningstid
Huglo Huglo skule (gamleskulen) 15.15 - 18.15
Leirvik Kulturhuset 09.00 - 21.00
Sagvåg Nysæter ungdomsskule, kultur- og idrettspark 09.00 - 21.00
Nordbygdo Prestagardsskogen fleirbrukshall 09.00 - 21.00
 

Hugs at du har lov til å røysta i det lokalet du ønskjer!  

Hugs gyldig legitimasjon når du skal røysta. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, førarkort eller bankkort med bilete. Legitimasjon skal innehalda bilete, namn og fødselsdato.

Me oppmodar om å førehansrøyste på Stord rådhus perioden 10. august til 8. september. 

Har du røysterett og står i manntalet?

Alle veljarar som har røysterett og som er busette i Noreg står i manntalet i den kommunen dei var registrert busett i per 30.06.2023. (Manntalet er ei liste over alle personar som har røysterett ved val i Noreg.) Har du flytta etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntalet og har røysterett i den kommunen du flytta frå. Du kan då velje om du vil røyste på valdagen i den kommunen du flytta frå, eller om du vil førehandsrøysta.

Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn omlag 12.07.23. Dersom du meinar at du eller nokon annan er uriktig innført eller utelaten frå manntalet kan du krevja at feilen vert retta opp. Kravet skal vera skriftleg og sendast til Valstyret i Stord.

Til skjema for krav om retting i manntalet 

Du kan og senda det til post@stord.kommune.no eller per post til postboks 304, 5402 Stord.

 

Dette er krava du må ha for å kunne røysta ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023:

 • Har fylt 18 år innan utgangen av 2023
 • Norsk statsborger
  • I tillegg har personar som ikkje er norske statsborgarar, men som fyller vilkåra i vallova §2-1, røysterett dersom dei: 
   • har stått innført i folkeregisteret som busett i Noreg dei siste tre åra før valdagen, eller
   • er statsborgar i ein anna nordisk land og er blitt folkeregistrert som busett i Noreg seinast 30. juni valåret. 

Bur du i utlandet

Bur du i utlandet, men har vore registrert i folkeregisteret som busett i Noreg i løpet av dei siste 10 åra, blir du automatisk ført inn i manntalet i den kommunen der du var registrert busett då du flytta frå Noreg.

Har du ikkje vert busett i Noreg dei siste 10 åra, må du søkje om innføring i manntalet.

Står du ikkje oppført i manntalet, kan du senda skriftleg søknad om bli innført. Til søknadsskjema for innføring i manntal PDF

Det vil også vera mogeleg å søkja om innføring i manntalet når du røyster. Det gjeld både ved førehandsrøystinga og på valdagane.

Røysting heime

Veljarar som er sjuke eller uføre, og som difor ikkje kan røyste på nokon av dei ordinære førehandsrøystelokala, kan søkje om å røyste der dei oppheld seg. Fristen for å melde inn behov om dette er tysdag 5. september kl. 12.00.

Meld inn namn, adresse og telefonnummer (unngå sensitiv informasjon) til fellestenester@stord.kommune.no, eller ring oss på 53 49 66 00 (måndag til fredag mellom klokka 09.30 - 11.00 eller 12.30 - 14.30).

Hjelp til å røyste i vallokalet

Ta kontakt med ein valfunksjonær dersom du har spørsmål eller treng rettleiing når du skal røyste. Valfunksjonærane har teieplikt.

Har du ei psykisk eller fysisk funksjonsnedsetjing som gjer at du ikkje kan røyste åleine? Då har du rett på å få hjelp til å røyste av ein valfunksjonær eller ein annan person som du sjølv peikar ut. 

Hugs legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal røyste. Legitimasjon kan til dømes vere pass, førarkort (digitalt førarkort er også gyldig) eller bankkort med bilete, men du kan også bruke annan type legitimasjon. Legitimasjonen må minst innehalde namn, fødselsnummer og bilete.

Dersom du oppheld deg på ein institusjon som sjukeheim eller sjukehus, kan du få ein tilsett ved institusjonen til å stadfeste identiteten din. Den tilsette må då legitimere seg.

Godkjende vallister

Valstyret godkjende 11. mai følgjande vallister:

 • Arbeidarpartiet
 • Framstegspartiet
 • Høgre
 • Industri-og Næringspartiet
 • Konservativt
 • Kristeleg Folkeparti
 • Miljøpartiet Dei Grøne
 • Norgesdemokratene
 • Raudt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti 
 • Venstre

Oversikt over alle vallistene og dei som stiller til val (PDF)

Valkort

Valkortet er ei stadfesting på at du har røysterett. Der står det også kvar og kva tid du kan røyste på valdagen.

Valkortet blir sendt til din digitale postkasse eller i Altinn i byrjinga av august. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlege, eller ikkje har brukt ID-porten på 18 månader, får du valkortet på papir via brevpost.

Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det sparer deg for tid. 

Valkortet gjeld ikkje som legitimasjon.

Me oppmodar om å førehandsrøyste på Stord rådhus i perioden 10. august til 8. september.

Valstyret

Valstyret har ansvar for forbereiing og gjennomføring av stortingsval, og kommunestyre- og fylkestingsval. Dei har også ansvar for godkjenning av listeforslag og kven som vert stemt inn (valoppgjer).

Valstyret vert leia av ordførar Gaute Straume Epland. Sjå heile medlemsoversikten

Historiske valresultat

Historiske valresultat for Stord kommune finn du på valgresultat.no

Kontaktinformasjon valansvarleg

Wenche Margrethe Kristoffersen Johannessen

Tlf. 53 49 66 53

Mobil: 970 42 435

Epost: wenche.margrethe.johannessen@stord.kommune.no