Les meir om tenestene kunnskapsprøven i alkohollova og etablererprøven ved å trykke på lenkene.

 

Bestill time

Bestill time for å ta kunnskapsprøve eller etablererprøve

Me sender deg stadfesting av tidspunkt for prøvetakinga.

Prøvetakinga føregår på rådhuset. Det kostar kroner 400,- å ta prøven. Det må betalast kontant/kort ved oppmøte.

Kandidater som ikkje består prøven må betala kroner 400,- ved ny oppmelding.

 

Læremateriell og testprøvar

Du kan bestilla testprøvar hjå Vinn. Meir om lærematerialet og testar finn du på www.vinn.no

Etablerersenteret tilbyr kurs, rettleiing, rådgiving og nettverkstreff for gründerar, entreprenørar og oppstartbedrifter. Dei tilbyr kurs både på norsk og engelsk.