Dette dokumentet er utarbeida for å komplettere krava i TEK17 og dei løysningane som går fram av VTEK17. Det er og tilpassa tilhøva i Stord kommune og Stord brann- og redning sin beredskap mot brann og ulykker.

Til dokument for tilrettelegging for innsats PDF