Viss du er leverandør til kommunen eller andre me er fakturamottak for (sjå nedanfor), krev me at du fakturerer oss i standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Fakturaadresse

Fakturaadresse er organisasjonsnummeret.

Organisasjonsnummer

  • Stord Kommune: 939 866 914
  • Stord Hamnestell: 874 783 102
  • Stord kyrkjelege fellesråd: 976 994 655
  • Sunnhordland interkommunale legevakt IKS: 812 998 552
  • Bømlo kommune: 834 210 622
  • Bømlo kyrkjelege fellesråd: 976 994 647
  • Bømlo kulturhus KF: 989 410 881
  • Fitjar kommune: 944 073 310

Merking av faktura

5-sifra ressursnummer skal stå i «Deres referanse» feltet på faktura.

Ved spørsmål kontakt oss på e-post: rekneskap@stord.kommune.no