Digital postkasse er gratis og gir deg nokre fordelar:

  • Du får raskare svar fra oss
  • Du får varsel i app eller e-post når du mottar brev i den digitale postkassen
  • Du får enkel oversikt over viktige brev, og tilgang til disse uansett kvar du er
  • Du har trygg og sikker oppbevaring av posten din
  • Du sparer miljøet og reduserer offentlege utgifter 
  • Du får reklamefri postkasse

Brev til privatpersonar vert sendt til digital postboks (DigiPost eller eBoks). Om du ikkje har oppretta digital postkasse vert brev sendt til Altinn. Brev til verksemder og andre offentlege instansar vert også sendt via Altinn.

Me oppfordrar alle over 15 år til å skaffa seg og ta i bruk digital postkasse.

Opprett digital postkasse

Les meir om digital postkasse på norge.no

Nedanfor kan du sjå ein informasjonsvideo som handlar om kvifor du bør oppretta digital postkasse: