Målet med ettervern er at du skal oppleva overgangen til vaksenlivet som trygg. Det er frivillig å ha oppfølging frå barnevernstenesta etter at du er blitt 18 år. Du får seie kva som er viktig for deg, slik at me samman kan jobba med måla dine.

Ettervern kan ver mellom anna, råd og rettleiing, familieråd, hjelp til å komme i kontakt med andre instanser/tjenester, bu-rettleiing – hjelp til å klare å bu for seg selv. Dersom du bur i fosterheim kan du velge å bu vidare i fosterhjemmet eller flytte ut i egen bolig.  

Dine rettigheiter

Du har rett på vidare oppfølging frå barnevernstenesta fram til du fyller 25 år. Ettervern er friviljug. 

Når du sier ja til ettervern, kallar me dette for at du samtykker. Du kan når som helst avslutta kontakten og trekka tilbake samtykket ditt. Dersom du vel å avslå eller avslutta tilbodet, kan du likevel ombestemma deg. Då tek du kontakt med oss igjen.  

Vil du vite meir om ettervern: