Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Fosterheim / Å vere fosterheim

Kunne du passet til å vere fosterforelder? Det viktigaste er at du har ein stabil livssituasjon og at du kan tilby tryggleik og støtte for barnet. Du kan søkje kommunen om å bli fosterforelder.

Tenesteomtale

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som ikkje kan bu hos foreldra sine. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstenesta i kommunen, og i dei fleste tilfella med familien til barnet, om behovet og framtida til barnet. 
 
Å bli fosterheim er ein prosess som skjer i nært samarbeid med barneverntenesta i kommunen din. Det er ikkje uvanleg at ein fosterfamilie tek inn barn som dei kjenner frå før eller er i slekt med. I andre tilfelle er valet av barn og fosterfamilie eit resultat av ei vurdering om kva som er best for barnet.
 
Fosterheim får økonomisk godtgjering frå kommunen og opplæring og oppfølging frå barnevernet.

Kriterium/vilkår

Det er ein del krav for å bli fosterforelder, men det er heilskapsbiletet som tel. Du treng altså ikkje å oppfylle alle krava for å bli vurdert som eigna.
 
Dei generelle krava er:
  • Evne til å gi barn eit trygt og godt heim
  • Evne til å gi omsorg
  • Fleksibel arbeidstid, overskot og motivasjon
  • Ideel alder er mellom 25 og 67 år
  • Gode nok norskkunnskapar til å kommunisere med skulen og samfunnet for øvrig
  • Du bør ikkje vere gravid eller planleggje å få eigne barn i nær framtid
  • Trygg og stabil økonomi
  • Ein vanleg bustad, med plass til eit eige soverom til fosterbarnet
  • Politiattest.

Lover

Sjå spesielt barnevernslova kapittel 9 Fosterhjem.

Forskrift om fosterhjem
Barnevernsloven

Kontakt

Leiar

Marianne Kannelønning

Send e-post til Barnevernet

Telefon sentralbord

53 49 66 00

Servicetelefon barnevernet

975 52 163
Open vekedagar 08.00-14.00

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111 (gratis)
Open når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. vekedagar 14.00 - 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.

Tenesta oppdatert: 23.06.2023 12:33