Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fosterheim / Å vere fosterheim

Kunne du passet til å vere fosterforelder? Det viktigaste er at du har ein stabil livssituasjon og at du kan tilby tryggleik og støtte for barnet. Du kan søkje kommunen om å bli fosterforelder.

Tenesteomtale

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som ikkje kan bu hos foreldra sine. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstenesta i kommunen, og i dei fleste tilfella med familien til barnet, om behovet og framtida til barnet. 
 
Å bli fosterheim er ein prosess som skjer i nært samarbeid med barneverntenesta i kommunen din. Det er ikkje uvanleg at ein fosterfamilie tek inn barn som dei kjenner frå før eller er i slekt med. I andre tilfelle er valet av barn og fosterfamilie eit resultat av ei vurdering om kva som er best for barnet.
 
Fosterheim får økonomisk godtgjering frå kommunen og opplæring og oppfølging frå barnevernet.

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om å bli fosterheim må du kunne vise at du har evne, tid og overskot til å gi barnet eit trygt og godt heim.
 
Fosterforeldre må gjennomføre ei grunnopplæring.
 
Fosterforeldre må leggje fram ein utvida politiattest.

Lover

Sjå spesielt barnevernslova kapittel 9 Fosterhjem.

Barnevernsloven
Forskrift om fosterhjem

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten og finn ditt næraste kontor. Fosterheimstenesta vil leie deg gjennom heile prosessen.

Kontakt

Leiar

Marianne Kannelønning

Send e-post til Barnevernet

Telefon sentralbord

53 49 66 00

Servicetelefon barnevernet

975 52 163
Open vekedagar 08.00-14.00

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111 (gratis)
Open når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. vekedagar 14.00 - 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.

Tenesta oppdatert: 05.03.2024 15:25