Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vald og overgrep

Tenesteomtale

Krisesentertilbodet i kommunen: 

Krisesenteret er eit tiloud til deg som er utsatt for vald eller overgrep fra ein partner, familie eller andre du har eit nært forhold til. Informasjon på andre språk finn du her: Languages - Dinutvei.no

Du trenger ikkje å vera i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Eit trygt, mellombels stad å bu – eller dagtilbod om du heller vil
  • Beskyttelse, tryggleik, råd og rettleiing

Absolutt alle kan kontakta krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnopen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bu på krisesenteret 
  • Du treng ingen henvisning eller timeavtale for å kontakta senteret

Meir informasjon om nasjonale hjelpetilbod finn du her:

Vedlegg

I 2014 vedtok Komite for rehabilitering, helse og omsorg handlingsplan for vald i nære relasjonar. Du finn handlingsplanen for vald i nære relasjonar her

Kontakt

Krisesenter vest IKS avdeling Stord.

Døgnopent telefonnummer: 53 41 12 12

Epostadresse: post@krisesentervest.no

Nettside:krisesentervest.no

Tenesta oppdatert: 14.12.2021 12:47