I parkourtimane i kulturskulen bruker me bevegelsestrening for a meistre både kroppen og hovudet. Fordi parkour er oppteken av utviklinga av den enkelte både fysisk og mentalt, kan parkour bli praktisert av alle. Me lærer oss bestemte teknikkar som etterkvart kan tilpassast forskjellige mijlø/oppgåver. 

Anbefalt alder for parkourundervisninga er frå 8 år og oppover. 

Undervisning skjer i Osen 6 i eige parkourlokale måndag til torsdag. 

Plassane blir tildelt etter alder og tilgjenge.