I etterkant er det utvikla lokale læreplanar for Stord kulturskule i fagområda: dans, musikk, parkour, teater og visuell kunst. I tillegg er det utvikla ein plan for musikkterapi.

Lokale læreplanar for Stord kulturskule.