Satsane gjeld frå 1. januar 2024.

Brukarbetaling:
Instrumental-/vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper: kr  4 400.- per år.
Undervisning i større grupper (dans, parkour, bildande kunst): kr 3 825,- per år.

Søskenmoderasjon:
•    Barn/aktivitet 2: 20% moderasjon.
•    Barn/aktivitet 3 og fleire: 40% moderasjon.

Instrumentleige per år:
•   kr  700,-
 

Dirigenttimar:
•    Dirigenttimar til korps: kr 23 000,- pr. år.
 
 


Det er kommunestyret som fastsett satsane.