Informasjon om dette vil bli sendt ut i god tid før re-registreringa.

Ynskjer eleven å slutte midt i eit semester eller ved nyttår, skal det sendast skriftleg oppseiing pr. e-post til: kulturskulen@stord.kommune.no innan 1. desember.

Me gjer merksam på at elevar som slutter midt i eit semester må betale full elevavgift for gjeldande semester (vedtekter punkt 4).