I visuelle kunstfag arbeider elevane i hovudsak med ulike male- og teikneteknikkar, men dei vil og bli kjent med andre typer visuell kunst t.d. installasjonar. 

Visuelle kunstfag er for elevar frå 5. trinn og oppover. 

I løp av skuleåret har elevar ved Visuelle kunstfag fleire utstillingar.