Aktivitetar

Spel, dans, sal av mat og drikke - menyen varierer, ulike aktivitetar/leikar kvar kveld. Klubben dreg på turar fleire gonger i året og har dansekveldar ute, t.d. før jul. Vitjar andre klubbar, t.d. på Tysnes og Karmøy. 

Tilsette

Klubben har to tilsette som har arbeidd på Onsdagsklubben i mange år.

Medlemstal og -avgift

Medlemstalet varierer, men ligg mellom 25 og 30. Det kostar 200 kr per år å vera medlem. Medlemane vert dregne inn i drifta og aktivitetane så langt som mogleg.