Aktivitetar

Spel, dans, sal av mat og drikke - menyen varierer, ulike aktivitetar/leikar kvar kveld. Klubben dreg på turar fleire gonger i året og har dansekveldar ute, t.d. før jul. Vitjar andre klubbar, t.d. på Tysnes og Karmøy.

Tilsette

Klubben har to tilsette som har arbeidd på Onsdagsklubben i mange år.

Medlemstal og -avgift

Medlemstalet varierer, men ligg mellom 25 og 30. Det kostar 200 kr per år å vera medlem. Medlemane vert dregne inn i drifta og aktivitetane så langt som mogeleg.

Program

Her finn du program for våren 2019.

Her finn du program for vinteren 20128/2019.

Her finn du program for våren 2018 + august og september.

Her finn du program for vinteren/våren 2018.

Her finn du program for vinteren 2018.

Her finn du program for hausten 2017.

Årsrapportar

Her kan du lesa Onsdagsklubben sin rapport for 2016.