På ”Mandagsklubben” kan medlemane koma i lag med støttekontakt, søsken eller aleine. Klubbkveldane skal dei sjølv få vera med å bestemma innhaldet i. Det kjem til å vera ulike spel, musikk, dans, kiosksal osv. Musikk kan medlemane også ta med seg sjølve.

Klubben er open for nabokommunar, og har opningstid kvar måndag kl 18.00-21.00.

Program

Mandagsklubben sitt program for mars og april 2019

MANDAGSKLUBBEN program, januar og februar 2018.pdf

Her finn du Mandagsklubben sitt program for oktober/november/desember 2018

Her finn du Mandagsklubben sitt program for august/september 2018.

Her finn du Mandagsklubben sitt program for mai og juni 2018.

Her finn du Mandagsklubben sitt program for mars og april 2018.

Her finn du Mandagsklubben sitt program for januar og februar 2018.