Open måndagar og torsdagar kl. 18.30 - 21.15.

Her er klubben si Facebookside.