Har du ein beskjed eller melding til heimetenesten som påverkar behandling og besøk, kan du nytte telefonen i telefontida, eller brukar DigiHelse - innbyggjardialog

Send dokument som inneheld sensitive personopplysingar via denne lenka

Du kan senda e-post til oss dersom den ikkje inneheld sensitiv informasjon

Avdeling nord

Vakttelefon 53 40 31 60 mellom klokka 11.00 - 17.00 kvar dag

Besøksadresse: Sævarhagen 53, 5416 Stord

Avdelingsleiar Violetta Ivanauskienè, tlf. 53 40 31 67 / 967 58 425

Avdeling sentrum

Vakttelefon 53 49 67 31 mellom klokka 11.00 - 17.00 kvar dag

Besøksadresse: Lønningsåsen 1, 5417 Stord

Avdelingsleiar Anne Grete Vik, tlf. 53 49 67 36

Avdeling vest

Vakttelefon 53 49 68 90 mellom klokka 11.00 - 17.00 kvar dag

Besøksadresse: Sæ 21, 5417 Stord

Avdelingsleiar Solveig Laukhammer, tlf. 53 49 66 22

Avdeling demens

 Vakttelefon 975 52 229 mellom klokka 11.00 - 17.00 kvar dag

Dagaktivitetstilbod: 53 40 31 69 / 975 52 174.

Besøksadresse: Lønningsåsen 1, 5417 Stord

Avdelingsleiar Renate Matre, tlf. 924 06 497 kontortid 08.00-1530

 

Telefontid har ikkje noko betydning for bruk av tryggleiksalarm. Tryggleiksalarmen vil kome fram til heimetenesta som før. Ved behov for akutt hjelp vert legevakttelefon 116117 nytta, elles medisinsk nødtelefon 113