Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Velferdsteknologi

Generelt

verktoykasse med velferdsteknologi.pngTreverktøykasse med ulike hjelpemiddel oppi

Velferdsteknologi er teknologiske løysingar som kan bidra til auka tryggleik, sjølvstende og aktivitet.

Tenesteomtale

Stord kommune har tatt i bruk teknologi som kan påverka kvaliteten på tenesta og som kan føra til at fleire kan bu heime lengre.

Du kan søkja om velferdsteknologi til Tildelingskontoret eller via tenesta, til dømes koordinator, demensrådgjevar og innsatsteam. Det vert gjort ei kartlegging for å finna den teknologien som best stettar ditt behov.

Her finn du informasjon om dei ulike velferdsteknologiske løysingane me tilbyr som ein del av tenesta: