Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innsatsteam

Generelt

Innsatsteamet er ei tverrfagleg teneste beståande av sjukepleiar og ergoterapeut. Me kan tilby tverrfagleg kartlegging og hjelp til personar som har opplevd endring i funksjonsnivå og/eller livssituasjon grunna sjukdom eller skade.

Me ynskjer å legge til rette for ein mest mogleg sjølvstendig og aktiv kvardag . Innsatsteamet  samarbeider tett med pårørande, Tildelingskontoret, kommunal ergo- og fysioterapeut, fastlege, sjukehus, velferdsteknologi og Heimebaserte tenester.

Målgruppe

Tenesta er for deg som har behov for tverrfagleg oppfølging etter utskriving frå sjukehus/institusjon, eller som førebyggande tiltak for å kunne bu trygt i eigen heim.

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Alle henvendingar til Innsatsteamet skal gå gjennom Tildelingskontoret i Stord kommune eller Heimebaserte tenester.

Henvendingar til Innsatsteamet blir behandla fortløpande i samarbeid med sakshandsamar for helse- og omsorgstenester.

Rutine ved henvending er at Innsatsteamet opprettar kontakt med brukar på institusjon for kartlegging før heimreise. Ved behov blir det oppretta kontakt med pårørande for kartlegging av bustad. Målet med dette er å oppnå gode pasientførløp.

Kontakt

Sjukepleiar Ingrid Jahn Jordåen, tlf. 902 07 678

Sjukepleiar Stine Aamodt, tlf. 904 15 744

 

Anna informasjon

innsatsteam figur.JPG

Tenesta oppdatert: 05.12.2023 08:33