Mange sender dokument til kommunen via e-post. E-post kan vera ein usikker kanal fordi den kan hackast, e-poster kan stoppast i spamfilter eller ikkje koma fram av andre årsaker.

Ved å nytte tenesta eDialog, kan du senda dokument til oss via ein sikker. Her loggar du deg på med ID porten (MinID, BankID mm).

Me opmodar både privatpersonar og verksemder til å nytta eDialog.

 

Slik fyller du ut skjemaet:

  • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer)
  • Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne)
  • Tittel: kva dokument du sender og gjerne saksnummer
  • Kommentar: Gje eventuelt greie for sendinga di
  • Hugs å lasta opp relevante vedlegg som (inntil vidare) må vera i PDF-format
  • Klikk på "Send forsendelse" - sendinga blir kryptert og vert sendt direkte til  sak/arkivsystemet vårt.

Du får kvittering med referansenummer på e-post (frå svarut.ks).

Slik kan du gjera om ein dokument til PDF-format:

  • For Word-dokument vel du "Lagre som" og deretter filtype PDF
  • LibreOffice og OpenOffice har eigen knapp på verktøylina som heiter "Eksporter til PDF".

Du skal ikkje bruka eDialog dersom:

  • Kommunen har elektroniske skjemaer til formålet, f.eks. søknad om barnehageplass, søknad om stilling mm.
  • Førespurnaden gjeld enkle spørsmål som ikkje skal journalførast hos oss, då kan du senda e-post til post@stord.kommune.no