Det finst tre privatdrivne fysikalske institutt med driftsavtale i Stord kommune:

Kostnad

  • Brukarar med rett på honorartakst får alle kostnadane dekka. Dette gjeld barn og ungdom under 16 år, personar med godkjent attest frå NAV om yrkesskade for den aktuelle problemstillinga, og pasientar som allereie har oppnådd frikort 1 som får dekka kostnadane til fysioterapi
  • Dei andre betaler ein eigendel, fram til evt frikort. 

Oversikt over sommarferie 2024

Jon Bjarne Hope: veke 28, 29, 30 og 31
 
Katrin Aase: veke 28, 29, 30 og 31
 
Aneta Uroda-Dziewiatka: veke 30, 31 og 32
 
Joe Greenshields: veke 30, 31, 32
 
Bård Inge Bøe: veke 27, 28, 29 og 30