Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stord hamnestell

Stord hamnestell er ei særbedrift under Stord kommune. Hamnestellet har ansvar for sjøområda til Stord kommune. Hamnedistriktet følgjer kommunegrensa.
 

Hamnestellet sitt hovudansvarsområde er å leggja forholda til rette for sjøgåande trafikk i hamna og hamnedistriktet. Ein registrerer og overvåker båttrafikken for bl.a. å kunna føra statistikk over anløp og gods som blir lasta/lossa over kaiane i hamnedistriktet.

Hamnestellet får alle sine inntekter gjennom utleige og avgifter.

Døgnopen vakttelefon: 53 49 67 66

Til vakttelefonen kan ein ringja dersom ein får problem av maritim art, og hamnevakta skal kunna assistera. Ein kan også ringja hamnestellet sin vakttelefon om ein oppdagar akutt forureining i sjø. I slike tilfelle vil hamnevakta formidla kontakt vidare til rette instans.

Foto: Jørgen Myklebust

oversiktsbilete over Leirvik hamn og småbåthamn