Stordkart

- er kartløysing for innbyggjarar i Stord kommune og inkluderer planar og diverse temadata. Sida er godt eigna for utskrift av kart

Her er rettleiing til korleis du kan laga situasjonskart til bruk i byggje- og delesøknad (pdf)  

Kommunekart

- er eit landsdekkande kart der du kan søkje opp adresser, stader og eigedomar over heile landet og enkelt få utrekna ei køyrerute med trinn-for-trinn instruks for korleis du kjem deg dit.

Kommunekart kan du lasta ned som APP på mobil og nettbrett:

I alle kartløysingane kan du finna reguleringsplanar og kommuneplan.

Digitale kart

Digitale kart kan du kjøpa her:  Ambita Infoland eller Norkart e-torg

Digitale plandata kan du kjøpa her

Dersom du vil tinga Vatn- og avlaupskart, skal du nytta dette skjemaet