Epland representerer Arbeidarpartiet og har hatt ordførarvervet sidan 22. juni 2017.

Ordførar Gaute Straume EplandTelefon: 53 49 66 33 / 

E-post: Gaute.epland@stord.kommune.no

Besøksadr.: Borggata 2 (rådhuset), Leirvik

Postadr.: Stord kommune v/ordførar
Postboks 304, 5402 Stord

Kalender

Her kan du sjå ordføraren sin kalender

Pressefoto

Her kan du lasta ned bilete av ordføraren. Bileta er fritt til bruk så lenge dei vert kreditert Stord kommune.

Om å kontakta ordføraren

Ta gjerne kontakt med ordføraren. Men ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Ordførarkjedet

Her kan du sjå og lesa historia om ordførarkjedet.