Eigarseksjonering er ein måte å dela opp eigarinteressene i ein eigedom på når vanleg tomtedeling er praktisk vanskeleg.

Ein eigarseksjon vil vere ei eiga juridisk eining som kan omsetjast og bli lånt på uavhengig av resten av eigedommen eller brukseiningane. Eigarseksjonering eignar seg mellom anna for oppdeling av bustadblokker.

Skjema

Til søknadsskjema

Fyll ut skjemaet direkte på skjermen, skriv ut, signér og send eller levér skjemaet til:

Stord kommune
RBO (Regulering, byggesak, oppmåling)
Postboks 304
5402 Stord

Besøksadresse:

Rådhuset
Borggata 2