Utvalet vart oppretta av kommunestyret 25.02.2016. Utvalet skal arbeida med trivnad og sjukefråvær, heiltidskultur, medarbeidarundersøking, kommunesamanslåing mm. Utvalet har 12 medlemmar, fira frå kvar av partane. 

Trepartssamarbeidet skal gjera kommunen betre rusta til å møta framtida sine utfordringar med bærekraftige tenester, ved å skapa ein varig uformell arena for drøfting og idéutvikling og å sjå synergieffektar på tvers av einingar og sektor. Alle utviklingsprosessar skal involvera dei tilsette og gje kontinuerleg læring og forbetring.

Møteinnkalling og referat til treparssamarbeidet finn du her

Medlemmar 2023-2027

Medlemmar vert vald i kommunestyret 30. november.

 

Medlemmar 2019-2023:

Leiar: Ordførar Gaute S. Epland (Ap)
Nestleiar: varaordførar Nancy Johanne Aasheim (Sp)

KrF / Sp

Nancy Johanne Aasheim (Sp)

Vara: Dag Ove Fauskanger (KrF) og Stig Kjoberg Almås (Sp)

Ap

Gaute S. Epland 

Vara: Trude Aamot, Tarjei Aamot Haga og Susan Abdallah

H

Øyvind Kyvik

Vara: Magne Heimvik, Inga Lothe og Mai Britt Hellesund

Frp

Sigbjørn Framnes

Vara: Marte-Cecilie Tveita Djuvsland, Reinert Svanberg, Linda Grundtvig (H), Odd Ståle Larsen og Eva Irgens.

SV / MDG / Raudt /Uavhenging

Hilde Mathea H. Hauglid

Vara: Tore Roth Blokhus (Raudt), Jorge Del Pino (SV) og John F. Tonnessen (MDG)

 

Medlemmar frå administrasjonen og forbundRepresenterer
Anne Karin FossdalAdministrasjonen
Ørjan ØsterhusNITO
Marianne Heggholmen AarbøAdministrasjonen
Monica Brekke FosseFagforbundet
Mariann J. HiltAdministrasjonen
Siren Eldøy HinderakerAdministrasjonen
Lovise VestbøstadAdministrasjonen
Jonatan GnisteUtdanningsforbundet
Ida Madelen Jahr  NSF - sjukepleiarforbundet
Andreas BjordalHovudverneombod