Utvalet vart oppretta av kommunestyret 25.02.2016. Utvalet skal arbeida med trivnad og sjukefråvær, heiltidskultur, medarbeidarundersøking, kommunesamanslåing mm. Utvalet har 12 medlemer, fira frå kvar av partane. 

Trepartssamarbeidet skal gjera kommunen betre rusta til å møta framtida sine utfordringar med bærekraftige tenester, ved å skapa ein varig uformell arena for drøfting og idéutvikling og å sjå synergieffektar på tvers av einingar og sektor. Alle utviklingsprosessar skal involvera dei tilsette og gje kontinuerleg læring og forbetring.

Møteinnkalling og referat til treparssamarbeidet finn du her

Medlemer 2019-2023:

Leiar: Ordførar Gaute S. Epland (Ap)
Nestleiar: varaordførar Nancy Johanne Aasheim (Sp)

KrF / Sp

Nancy Johanne Aasheim (Sp)

Vara: Dag Ove Fauskanger (KrF) og Stig Kjoberg Almås (Sp)

Ap

Gaute S. Epland 

Vara: Trude Aamot, Tarjei Aamot Haga og Susan Abdallah

H

Øyvind Kyvik

Vara: Magne Heimvik, Inga Lothe og Mai Britt Hellesund

Frp

Sigbjørn Framnes

Vara: Marte-Cecilie Tveita Djuvsland, Reinert Svanberg, Linda Grundtvig (H), Odd Ståle Larsen og Eva Irgens.

SV / MDG / Raudt /Uavhenging

Hilde Mathea H. Hauglid

Vara: Tore Roth Blokhus (Raudt), Jorge Del Pino (SV) og John F. Tonnessen (MDG)

 

Medlemer frå administrasjonen og forbund

Medlemer Representerer
Anne Karin Fossdal Administrasjonen
Øyvind Agdestein NITO
Hege Etterlid Administrasjonen
Monica Brekke Fosse Fagforbundet
Magnus Mjør Administrasjonen
Siren Eldøy Hinderaker Administrasjonen
Mariann J. Hilt Administrasjonen
Lovise Vestbøstad Administrasjonen
Jonatan Gniste Utdanningsforbundet
Hanne Margrethe Haugland NSF - sjukepleiarforbundet