Utvalet vart oppretta av kommunestyret 25.02.2016. Utvalet skal arbeida med trivnad og sjukefråvær, heiltidskultur, medarbeidarundersøking, kommunesamanslåing mm. Utvalet har 12 medlemmar, fira frå kvar av partane. 

Trepartssamarbeidet skal gjera kommunen betre rusta til å møta framtida sine utfordringar med bærekraftige tenester, ved å skapa ein varig uformell arena for drøfting og idéutvikling og å sjå synergieffektar på tvers av einingar og sektor. Alle utviklingsprosessar skal involvera dei tilsette og gje kontinuerleg læring og forbetring.

Møtekalender, møteinnkallingar og møteprotokollar (elementscloud.no)

Medlemmar 2023-2027

RepresentantarPersonleg vararepresentant
Sigbjørn Framnes (Frp)Dag Ove Fauskanger (KrF)
Øyvind Kyvik (H)Anja Austlid (Frp)
Inga Lothe (H)Geir Angeltveit (V)
Gaute Epland (Ap)Edgar Damås (Ap)
Hilde Hauglid (SVJane Jünger (SV)
  

 

 

Medlemmar frå administrasjonen og forbundRepresenterer
Anne Karin FossdalAdministrasjonen
Ørjan ØsterhusNITO
Marianne Heggholmen AarbøAdministrasjonen
Monica Brekke FosseFagforbundet
Mariann J. HiltAdministrasjonen
Siren Eldøy HinderakerAdministrasjonen
Lovise VestbøstadAdministrasjonen
Jonatan GnisteUtdanningsforbundet
Ida Madelen Jahr  NSF - sjukepleiarforbundet
Andreas BjordalHovudverneombod