Koronavaksine for personar over 75 år

Eldre over 75 år er tilrådd ny oppfriskingsdose dersom det er meir enn 6 mnd sidan førre dose. 

Ta kontakt med vaksinetelefonen på 481 44 387 for timeavtale

Sjå elles informasjon på heimesida til Folkehelseinstituttet - FHI

Koronavaksine for personar under 75 år

Stord kommune tilbyr 2. oppfriskingsdose (4. dose) for friske personar mellom 18 og 64 år. Denne gruppa er ikkje særskilt tilrådd 4. dosen, men kan få den om dei ønskjer det. 

Personar over 65 år eller yngre med underliggande sjukdomar er tilrådd 4. dosen. Desse kan få time til vaksinering om dei manglar tilrådde vaksinedosar.      

Det må vere minimum 4. mnd mellom kvar oppfriskingsdose, og 3-4 mnd. mellom gjennomgått koronasjukdom og vaksinering. På vaksinasjonsdagen må ein vere feberfri og utan hoste eller andre luftvegssymptom.

Tidspunkt

Ta kontakt med vaksinetelefonen, tlf. nr. 481 44 387 for timeavtale. Vaksinetelefonen kan også svare på spørsmål i.h.t. koronavaksinering. 

Stad for vaksinasjon:

Avtalt vaksinasjon skjer i Helseparken, Borggata 5-7, 3. etasje.

Sjå elles informasjon på heimesida til Folkehelseinstituttet www.fhi.no

kronavaksine på 1-2-3 på ulike språk