Etter lov om barnehage av 5. mai 1995 nr. 19 - §20, må den som skal tilsetjast i barnehage leggja fram politiattest før han/ho tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Politiattest skal leverast til styrar ved tilsetjing saman med skattekort, kontonummer og godkjende kopiar av vitnemål og attestar.

 

Til skjema for vikarliste for kommunale barnehagar

 

Dei som er aktuelle som vikar vert kontakta.