Etter § 10-9 i opplæringslova, må dei som skal tilsetjast i grunnskulen leggja fram politiattest før dei tek til i stillinga. Attesten må ikkje vera eldre enn tre månader.

Politiattest skal leverast til rektor ved tilsetjing saman med skattekort, kontonummer og godkjende kopiar av vitnemål og attestar.

Til skjema for vikarliste for barneskular, ungdomsskular og vaksenopplæring